PO - PÁ: 7:00 - 15:30
cs
Banner - ČeskýVýrobek.cz

TRAPÉZOVÉ PROFILY
OD VÝROBCE STŘECHY COMAX®


Trapézové plechy patří k tradičním stavebním prvkům, které se používají především k zastřešení větších střešních ploch zemědělských nebo průmyslových objektů. Ve většině případů je trapézový plech s vyšším profilem základním konstrukčním prvkem. Další uplatnění nacházejí trapézové profily různých velikostí jako fasádní panely, stěnové profily, podhledy, ztracená bednění, ploty aj.

STŘECHY COMAX® s výrobním závodem ve Velvarech v současné chvíli vyrábí 4 typy trapézových profilů s označením TR-18TR-35, TR-40 a TR-50. Veškeré tyto profily jsou vhodné pro zastřešení šikmých střech. Trapézový profil s označením TR 18 často nachází své uplatnění jako fasádní panel k opláštění větších areálů výrobních, komerčních i zemědělských budov

Trapézové profily COMAX® jsou tvarovány na moderních profilovacích linkách ve Velvarech nedaleko Prahy. Profilováním s přesnými přístřihy délek uvedených v kladečském plánu získáte rozměry trapézového plechu přesně stanovené pro konkrétní konstrukci střechy, popř. fasády.

POUŽITELNOST TRAPÉZOVÝCH PLECHŮ JIŽ OD 8° SKLONU STŘECHY


TRAPÉZOVÉ STŘEŠNÍ A KONSTRUKČNÍ PROFILY
OD STŘECHY COMAX®


Pestrá paleta základních odstínů ve všech povrchových úpravách pro hliníkové i pozinkované ocelové trapézové profily dává možnost výběru barevného odstínu na zakázku, to je ideální příležitost pro využití trapézových profilů COMAX® ve firemních barvách na opláštění budov, zastřešení hal, ale také pro interiérové krytí podhledů a zateplených stěn.


Trapézové profily se v závislosti na tloušťce vstupního materiálu, tvaru a výšce profilu rozdělují na konstrukční profily, stěnové a střešní profily. Pro konkrétní použití daného materiálu v dané situaci je vždy nutné posoudit vhodnost daného profilu se statickými tabulkami. 

Výpočet uvedený v projektové dokumentaci stavby uvádí přesnou a maximální možnou vzdálenost podpěr střešní konstrukce v závislosti na výšce trapézového profilu, tvaru střechy, sněhové oblasti, atd. Pro výpočet vhodné tloušťky materiálu v konkrétních případech je možné kontaktovat naše technické oddělení STŘECH COMAX®. 

VEŠKERÉ BEZPEČNOSTNÍ A KOTVÍCÍ PRVKY KE KRYTINĚ COMAX TRAPÉZ


Předpokladem dlouhé životnosti a bezchybného fungování střešního nebo stěnového pláště je kvalita povrchové úpravy a kvalita materiálu použitého při výrobě trapézových profilů. Rovněž důležitá je kvalita příslušenství a doplňků použitých při samotné realizaci.  

STŘECHY COMAX® díky spolupráci s předními výrobci spojovacích prvků, bezpečnostních prvků, těsnění, tmelů a pojistných hydroizolačních vrstev vždy zabezpečí kompletní dodávku vhodného materiálu. Samozřejmostí je dodání veškerého střešního lemování vyrobeného na zakázku; tabule plechu a svitky v délkách i tloušťkách dle požadavku zákazníka. 

VHODNÉ ODVĚTRÁNÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ TRAPÉZOVÝCH KRYTIN


Pro správné fungování střešního pláště s použitím difuzně uzavřených velkoformátových krytin, jako jsou trapézové profily, je důležitá vhodná dimenzace  ventilační mezery a otvorů pro vstup a výstup ventilace. Dimenzace ventilační mezery nad pojistnou hydroizolační vrstvou střechy s doporučenou výškou větraného hřebene v souladu přílohou E normy ČSN 731901 : 2011 Navrhování střech. Pro doporučení nastavení vhodné ventilační mezery je vhodné určit  sklon střechy, délku krokve, zvýšené požadavky dle konstrukce střechy atd. Pro podrobnosti kontaktujte naše technické oddělení. 

FASÁDNÍ A STĚNOVÉ PROFILY COMAX TRAPÉZ


Trapézové plechy COMAX s vyšším profilem jsou vhodným řešením pro opláštění a zastřešení větších komplexů budov, sportovních, skladových a výrobních hal. Díky přesné délce profilu dle projektové dokumentace stavby dokážeme připravit kladečské plány střešního pláště i opláštění budov s přesným osazením oken, dveří a jiných prostupů. Výroba trapézu je šitá na míru zakázky a může být expedována v několika etapách dle fáze výstavby. Tímto krokem eliminujeme prostřih materiálu a šetříme další náklady spojené s montáží krytiny.


ANTIKONDENZAČNÍ ÚPRAVA
TREPÉZOVÝCH PROFILŮ COMAX®


Antikondenzační folie (FILC), vyrobená z netkané textilie, je propletena množstvím černo-bílých vláken, mezi kterými vznikají malé komůrky, které mají za úkol absorbovat kondenzát a po venkovním oteplení jej opět odpařit zpět do místnosti/haly. Hlavní funkcí fólie je absorpce vody, redukce hluku, odolnost proti mikroorganismům a prevence poškození zboží skladovaného v prostoru s jednoduchou střešní skladbou.


Fólie se používá na vnitřní stranu trapézových plechů COMAX® a jejím účelem je zabránit skapávání kondenzátu do vnitřních prostor budovy. Používá se zejména v nezateplených skladech, kde se na vnitřní straně trapézového plechu z důvodu změn venkovní teploty tvoří kondenzát. Úprava je hojně používána v zemědělských objektech, kde z důvodu vysoké koncentrace vlhkosti z ustájených zvířat vzniká u stropu velká kondenzace i u zateplených staveb.

OHÝBAČKA TRAPÉZOVÝCH PLECHŮ - FALZSIDV německé směrnici IFBS (Industrieverband fur Bausysteme in Metalileichtbau) pro návrhy a provádění střech u ocelových trapézových profilů z roku 2005 je předepsáno:


  1. Ohnutí spodní vlny trapézového profilu u okapu směrem dolů. Ohýbáním spodní vlny krytiny "dolů" se zamezí tvorbě nečistot a sníží se riziko přetékání žlabů nečistot a sníží se riziko přetékání žlabů při přívalových deštích.
  2. Ohnutí spodní vlny trapézového profilu u hřebene střechy směrem nahoru. Ohýbáním spodní vlny krytiny "nahoru" se zamezí průchodu větrem hnané vody pod střechu hřebene.FALZSID - COMAX TRAPÉZ:

TR 18 - Ohýbací sada T 71

 TR 35 - Ohýbací sada T110

 TR 40 - Ohýbací sada T119

TR 50  - Ohýbací sada T130

MODERNÍ PROFILOVACÍ LINKY
PRO VÝROBU
TRAPÉZOVÝCH PLECHŮ VE VELVARECH


Trapézové plechy jsou tvarovány na moderních profilovacích linkách ve Velvarech nedaleko Prahy. Odtud jsou expedovány a dodávány nejen na český trh. Ve 2. polovině roku 2017 byla instalována zbrusu nová linka pro výrobu trapézových profilů TR-40 a TR-50. STŘECHY COMAX® tak nabízí základní konstrukční materiál pro velkoplošné krytí šikmých střech a fasád  i v případě rozlehlých výrobních, skladových i komerčních budov.


Máte zájem o naše produkty či služby? Pošlete nám rychlou a nezávaznou poptávku!