en-Nová maloformátová falcovaná šablona z hliníku pro krytí šikmých střech a fasád

13/05/2019
Banner - ČeskýVýrobek.cz

STŘECHY COMAX® - tradiční český výrobce plechových střešních krytin z lakovaného plechu, uvádí na tuzemský trh novinku pro rok 2019 - designovou maloformátovou střešní a fasádní šablonu BoCo 330.
COMAX BoCo 330


Čtvercová šablona orientovaná nakoso vychází z historicky osvědčených tvarů maloformátových střešních krytin. Současná strojní technologie výroby přitom umožnila nejen zpřesnit a zlevnit výrobu, ale i modifikovat kotvení střešních prvků. Jednotlivé šablony jsou kotveny skrytým spojem jedinou nerezovou systémovou příponkou, která zjednodušuje a zpřesňuje rozměření krytiny. 
Společně s pojistnou sponou ve spodním rohu kosočtverečné šablony přispívají ke kompaktnímu pravidelnému vzhledu, který připomíná přátelské zoomorfní šupiny z přírodní oblasti. Tímto šupinatým pláštěm je možné pokrývat nejen šikmé střechy od spádu 22°, ale i fasády.  JEDINEČNÁ KRYTINA PRO STŘECHY A FASÁDY VŠECH TVARŮ S NADČASOVÝM DESIGNEM 


Rovinné, neražené šablony BoCo 330 je možné tvarovat ohnutím v úhlopříčném směru a přizpůsobit je tak i sklenutí pokrývané plochy konkávní i konvexní. Novou krytinou je možné pokrývat nejen tradiční sklenuté plochy válcových střech a kopulí, ale i nepravidelné tvary organické architektury současnosti. 

Tvar nakoso orientovaného čtverce je přitom sám o sobě velice univerzální. Výraz pokrývané plochy je ve velké míře určován strukturou a barvou povrchové úpravy. Právě v této oblasti mohou Střechy COMAX® díky vlastní lakovací lince systému CoilCoating, jediné svého druhu v České republice, nabídnout krytinu v široké paletě barev, struktur i materiálů lakové vrstvy.  


BoCo 330 tak může jemnou profilací plochy ozvláštnit malé plochy drobné architektury nebo naopak přispět ke scelení velkých ploch na novostavbách i rekonstrukcích. Univerzalita zvoleného formátu i tvaru je použitelná na budovách nejrůznějších epoch a stylů doslova od novorenesance po HighTech. Tvar BoCo 330 není ve světovém měřítku žádnou převratnou novinkou, Střechy COMAX® přinášejí na český trh osvědčené zahraniční řešení v neméně osvědčené kvalitě povrchových úprav materiálů velvarské provenience. 
Technické parametry hliníkové šablony hovoří za sebe • Střešní šablona COMAX® BoCo 330
 • Materiál jádra: Hliníková slitina ČSN EN AW 3005 H42
 • Tloušťka: 0,7 mm
 • Povrchové úpravy: PES HD Texturní
 • Výška profilace: 16 mm
 • Celková rozměry šablony: 350 x 350 mm
 • Efektivní rozměr šablony: 330 x 330 mm
 • Kotvení do dřevěného bednění: skryté - systémová nerezová příponka se dvěma kroužkovými nerezovými hřebíky
 • Hmotnost krytiny: 2,8 kg
 • Minimální sklon: 22°
 • S vodotěsným podstřeším: 15°
 • Garance funkčnosti krytiny: 50 let
 • Materiál neuvolňuje do splachové vody žádné škodlivé ionty
 • Materiál je plně recyklovatelnýArchitektonické řešení objektu s krytinou od STŘECHY COMAX® vyžaduje přístup odpovědného vizionáře. Plechová střešní nebo fasádní krytina může objekt krášlit po celé 21. století. Jako žádná jiná odolává kvalitně provedená plechová střecha času i extrémnímu namáhání přírodních živlů po mnoho desítek let. 


Ing. Pavel Člupek

Technické oddělení Jindřichův Hradec