PO - PÁ: 7:00 - 15:30
cs

Je Vaše střecha připravena na dlouhé zimní období?

28.11.2018

Představa romanticky bílých Vánoc je zakořeněna hluboko v mysli každého z nás. Abychom Vánoce a nastávající zimní období prožili v klidu a pohodě, je počátkem Adventu nejvyšší čas pro preventivní údržbu Vaší střechy.


Současné stavební trendy - využití podkroví šikmých střech a stupňující se nároky na jeho tepelnou izolaci, ale i provozní využití plochy střech (například solárními a fotovoltaickými systémy) způsobují v minulosti nebývalý vzrůst složitosti střešního pláště. Podobně jako jiná komplexní díla potřebuje i střecha pro zajištění ekonomického a bezproblémového provozu pravidelné kontroly a drobné opravy, přestože vlastní krytina je v podstatě bezúdržbová. Nezapomeňte svou střechu na zimu připravit - dodržení několika jednoduchých pravidel Vám může ušetřit nejedno zimní trápení. Na přípravu je nejvyšší čas.


Čistota Vaší střechy především


Střecha i okapní odvodňovací systém bude správně plnit svou funkci - tj. odvádět srážkovou vodu ze střechy, aby nenapáchala žádné škody v interiéru, pouze tehdy, když budou odstraněny všechny překážky, které jí stojí v cestě. Větrný podzim zavál na Vaši střechu listí, jehličí nebo i jiné organické či neorganické nečistoty, které tvoří překážky v plynulém odvodu vody. Zdánlivě nevinné znečištění střechy může mít velké následky. I malé zatečení srážkové vody do střešního pláště může degradovat funkci tepelné izolace, s následným výskytem plísní v interiéru. 

Porušená tepelná izolace způsobí v exteriéru nárůst ledových valů a rampouchů, které sice vypadají romanticky, ohrožují však jak stavbu, tak osoby a majetek v okolí domu. Voda, která na střeše nebo v okapovém systému tvoří louže, má také korozivní účinky a snižuje životnost materiálů použitých ve stavbě. Zvýšenému riziku jsou vystaveny členité střechy v blízkosti lesů, parků, ale i solitérních stromů. Nezapomeňte proto před zimou střechu i okapy i svody vyčistit.


Důkladná prohlídka se vyplatí


Podzimní čištění střechy je výbornou příležitostí k důkladné prohlídce. Přesvědčte se, že uplynulý rok nenapáchal na Vaší střeše sebemenší škody. Prověřte veškeré spoje i střešní plochy, zda není nic uvolněno, zda se někde netvoří trhlinky signalizující místní poškození. Zaměřte se zejména na šroubové spoje plechových krytin, které se mohly uvolnit sesycháním dřeva v podkladních konstrukcích. Zaměřte se na lemování štítů střech, okapové hrany i hřebenáče. 

Prověřte také oplechování komínových průduchů, střešních oken i další případné technologie instalované na střeše. Vaší bedlivé kontrole nechť neunikne ani stav veškerých prostupů krytinou. Mezi typické příklady patří větrací komínky světlovody, ale i solární a fotovoltaické systémy a podobná zařízení. Přesvědčte se, že průchodky z plastu a pryže přečkaly neporušené zatížení ultrafialovým zářením letního slunce. Samostatnou kapitolou jsou anténní systémy umístěné na střeše. Kromě samozřejmé kontroly průchodů střešním pláštěm zkontrolujte i pevnost upevnění jednotlivých prvků a jejich případné korozní napadení. Podobné kontrole podrobte i hromosvodný systém. Že je co nejrychlejší oprava zjištěných závad ve Vašem nejvlastnějším zájmu, nemusíme zdůrazňovat.

Víceplášťové střechy

V našich krajích se střechy s tepelnou izolací, která umožní používat podstřešní prostory jako vytápěné obytné, kancelářské či provozní prostory, staví nejčastěji jako dvou nebo víceplášťové. Nezbytnou podmínkou fungování takových střech v zimním období je správná funkce odvětrání vzduchových mezer. Zaměříme se tedy na zajištění průchodnosti liniového odvětrání u okapu i hřebenu, jakož i případných aerátorů umístěných v ploše střechy. 

Pokud je střecha odvětrána pomocí turbíny nebo jiných ventilátorů, prověříme samozřejmě jejich funkci. Je ovšem třeba, aby svou funkci plnily také mřížky, které zabraňují ptákům, hlodavcům či malým šelmám, aby se ve střešní dutině uhnízdili, což by vedlo k nemalým škodám ve střešním souvrství. Průchodnost odvětrání vzduchové mezery je třeba zajistit trvale. V případech, kdy vysoká sněhová pokrývka zakryje na delší dobu vstupy či výduchy odvětrání víceplášťové střechy, je třeba funkci obnovit odhazováním sněhu z těchto partií. Nutnost odhazování sněhu ze střechy v případě, že váha sněhové pokrývky ohrožuje statiku budovy, zavání katastrofickou vizí, nicméně není vyloučena. Prověřte proto, zda jste vybaveni potřebným nářadím. Ty zimní záležitosti

Na závěr jsme si nechali prověření zimní výbavy Vaší střechy. Patří sem především systémy zadržení pádu sněhových a ledových lavin ze střechy. Jednoduché mechanické liniové nebo bodové systémy sněhových zachytačů chrání nejen osoby a majetek v okolí stavby, ale i střechu samotnou. Především u složitějších tvarů střech hrozí, že lavina uvolněná ze střešní plochy poškodí střešní okno, nebo i krytinu na jiné střešní ploše. Funkční systém sněhových zábran by měl být navržen už v rámci projektu budovy, ale pokud Vaše zkušenost i z let minulých naznačují nedostatky ve vybavení střechy v tomto směru, je nejvyšší čas na jejich odstranění. Do stejné kategorie patří i systémy elektrického temperování okapních hran a žlabů i dešťových svodů. Především u mezistřešních a zaatikových žlabů zvyšuje použití provozní elektrického temperování provozní bezpečnost střech.

V období antropocénu, kdy počasí je stále extrémnější, roste význam přípravy na zimní období. Prevence Vám zajistí nejen Vánoce, ale celou zimu v klidu a pohodě. V případě pochybností se kdykoliv můžete obrátit na odborníky ze STŘECH COMAX®

Ing. Pavel Člupek

Technické oddělení Jindřichův Hradec