PO - PÁ: 7:00 - 15:30
cs

Pravda o plechových střešních krytinách.

02.03.2018

V poslední době se ve virtuálním internetovém prostoru šíří různé alternativní informace, polopravdy, hoaxy. Jako výrobce plechových střešních krytin považujeme za nutné se vůči nim vymezit.


Mohli jste se například dozvědět, že plechové střešní krytiny se objevují v posledních třiceti letech, jde tedy zjevně o nevyzkoušenou novinku bez tradice, kterou mají tvrdé střešní krytiny pálené a betonové.

Opak je pravdou. Plechové střešní krytiny se používaly již ve starověkém stavebnictví. Jejich použití je dobře zdokumentované zejména v říši římské, ale ilustrativní příklady najdeme i na Dálném východě. Vzhledem k vysoké ceně technologicky obtížné výroby plechu se jeho použití omezuje na nejprestižnější stavby zejména církevní, se kterými je plech jako prestižní materiál svázán v podstatě do dnešních dnů. Pálená střešní krytina se na sklonku starověku objevuje také, poměrně velké formáty se snaží napodobovat právě plechové střechy. Rozšíření pálené střešní krytiny však zaznamenáváme až v souvislosti s regulačními nařízeními osvícených panovníků, kteří se snažili omezit ničivé požáry, které zuřily ve středověkých městech.

S omezením hořlavosti střech potom souvisí i nařízení podmazávat pálené střešní tašky vápennou maltou platné ve Vídni nebo Praze ještě v druhé polovině dvacátého století. Bouřlivý technologický rozvoj v devatenáctém století přinesl nejenom nové materiály plechových střech, které zároveň neobyčejně zlevnil, ale také první betonové střešní tašky. Jejich rozvoj však přinesla až doba po druhé světové válce, kdy ve vybombardovaném Německu "nezůstala střecha celá" a betonárky přišly o své válečné zakázky: bunkry, zátarasy, palposty atp. Firma BRAAS nabídla náhradní řešení a svými betonovými taškami se zasloužila o obnovu zničené země.Plechové krytiny nemají dostatečnou životnost - hodí se jenom pro dočasné stavby.

Také toto tvrzení se ani zdaleka nezakládá na pravdě. V současné době se stavby, které nejsou stavbami monumentálními, projektují na životnost 50 let. Plechové střechy realizované v již zmiňovaném devatenáctém století jsou v mnoha případech funkční do dnešních dnů. Pokud zmíníme plechovou střechu vyhotovenou při rekonstrukci dómu v Hildesheimu, která vydržela 800 let, je zřejmé, že právě plechové krytiny se neobyčejně hodí pro monumentální budovy, ať už jsou to chrámy boží, chrámy práce, chrámy umění, sportu nebo chrámy zábavy.

Internetoví "mudrci" se snaží vzbudit dojem, že stavebník má možnost volné volby střešní krytiny.

Není to samozřejmě pravda. Střešní krytina musí odpovídat tvaru střechy a jejímu umístění v krajině. Jednoduchou sedlovou střechu, která je realizovaná z tvrdé (například pálené) střešní krytiny, je samozřejmě možné provést i v některém ze systémů plechových střešních krytin. Naopak to rozhodně neplatí. Například i geometricky jednoduchý tvar válcové střechy je v tvrdých skládaných krytinách nerealizovatelný. Plechové krytiny dávají architektům širší tvůrčí možnosti realizovat neobyčejné stavby. Ostatně pokud se i na střeše z tvrdé skládané krytiny objeví technicky problematické místo (třeba jenom úžlabí, vikýř atp.), s výhodou se na toto kritické místo použije plech. 

Plechová střešní krytina není dostatečně odolná vůči stále drsnějšímu počasí.

Postupný vývoj podnebí v období antropocénu se projevuje i ve střední Evropě nárůstem extrémních klimatických zátěží. Současně stoupají i požadavky na využití podkrovních prostorů staveb. Tento trend zvyšuje nároky na kvalitu provedení střech všech druhů. Plechové střechy, které osvědčují svou odolnost ve vrcholových vysokohorských polohách nejen evropských velehor, tvoří i v této oblasti jedničku. Samozřejmým požadavkem této odolnosti je bezchybný projekt i provedení celého střešního pláště. Pokud si nejste jisti odbornou kvalitou prováděcí firmy, informujte se u místně příslušného cechmistra Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů.Plechová střešní krytina je hlučná - krupobití Vás vzbudí.

Plechová krytina je vždy pouze jednou z vrstev střešního pláště. Správně provedená tepelně izolační vrstva představuje zvukový útlum v řádu 1000x. Při krupobití Vás tedy vzbudí hluk, způsobený dopadem krup na okna. A ani to nemusí být okna střešní, protože krupobití je pravidelně provázeno velkým větrem. Nenechte se ovlivnit klamnou reklamou. Přesvědčte se sami - i když technologický pokrok střešní krytiny z plechu velmi zlevnil, stále je to varianta pro prestižní designové stavby třetího tisíciletí.

Ing. Pavel Člupek

Technické oddělení Jindřichův Hradec