PO - PÁ: 7:00 - 15:30
cs

REALIZOVANÉ PROJEKTY S NAŠIMI PARTNERY


Vybrané projekty STŘECH COMAX® realizované s našimi partnery v uplynulé sezóně 2016/2017. Také v letošním roce 2018 se budeme v této rubrice věnovat přestavbám šikmých střech a úskalí spojená s jejich odvětráním a kvalitou řemeslného provedení.
Jednoplášťová střecha s členitým povrchem skrývala mnohá úskalí a kladla důraz na řemeslnou zdatnost prováděcí klempířské a tesařské firmy SEKEL. Hliníková krytina Alukryt®, která byla nahrazena plechovou krytinou COMAX TAŠKA 350 s ocelovým jádrem, již vykazovala netěsnosti a poruchy funkčnosti.
 

Hlavní problém rekonstrukce střešního pláště spočíval v repasování starého krovu, který jevil známky poškození dřevokazným škůdcem a prohnutí nosných krokví v hlavní části sedla střechy směrem do ulice k nádraží až o 130 mm. Pro bezpečný pohyb chodců pro přilehlé komunikaci, bylo nutné navrhnout sněhový dvoutrubkový zachytávač, pro zajištění střechy pro případ sesuvu sněhové pokrývky ze střešního pláště

Rekonstrukce kancelářské budovy bývalých Dřevařských závodů ve Velvarech, která se uskutečnila v roce 2016. Jednoduchá sedlová střecha s nízkým sklonem měla poškozenu hlavní hydroizolační vrstvu, která chyběla hned v několika větrem namáhaných místech. 

Budova trpěla nevhodně zvoleným typem krytiny, který neodpovídal stávajícímu sklonu střešních ploch. Bezpečný sklon pro plechovou krytinu COMAX ALUKRYT® zde byl nedodržen o celých 19° . Jako nevyhovující bylo rovněž shledáno překrytí jednotlivých šablon krytiny pro bezpečné napojení po spádu střešních ploch a nedostatečné kotvení krytiny v ploše. Jako vhodné řešení pro rekonstrukci střešního pláště byla zvolena plechová krytina COMAX KLIK s ocelovým jádrem, která bez příčného napojení splňuje požadavky pro sklon střechy již od 9° a je vhodná i pro pokládku na klasické latě 40 x 60 mm s roztečí max. do 250 mm.  

DVOJITÁ STOJATÁ DRÁŽKA - COMAX FALC, PLECHY URČENÉ K FALCOVÁNÍ  


První etapa rekonstrukce střešního pláště rodinného domu v obci Chržín nedaleko Velvar proběhla v roce 2016. V letošním roce bychom rádi dokončili druhou etapu rekonstrukce sedlové části střechy s dodávkou lakovaného hliníkového plechu určeného k falcování s veškerým doplňkovým sortimentem.

Původní asfaltová krytina pro šikmé střechy již vykazovala známky poškození a docházelo k zatékání do obytného podstřeší rodinného domu. Pokládku původní krytiny na celoplošný záklop prováděcí firma zanedbala a nezabezpečila dostatečnou ventilační mezeru pro odvětrání střešní konstrukce. Tímto se u asfaltové krytiny vlivem spodní vlhkosti objevilo její třepení, vypraskávání a také následné odlupování se ztrátou její hlavní hydroizolační funkce. Sedlová střecha s mnoha střešními okny po rekonstrukci vnitřních prostor bez možnosti měnit střešní skladbu znemožnila použití plechové krytiny Comax Taška, kterou zákazník původně zvolil pro jednoduchost její pokládky na klasické laťování. Pevně dané rozmístění střešních oken a stáří krovu předurčilo použití lehké hliníkové krytiny Comax Falc, která byla aplikována na původní celoplošný záklop a přizpůsobena střešní skladbě a současnému stavu krovu. Těšíme se na další spolupráci.


jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu